Превенция и профилактика на здравето

19.07.2019
Автор: Динна

Проекти Настоящи проекти Реализирани проекти Актуална информация за програми и проекти Архив Образование Становища и предложения Центрове за обучение Център за професионално обучение Център за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в малките и средни предприятия Обучения и семинари Добри практики Календар Международна дейност Наши партньори Други Кариери Полезна информация Вашите въпроси Полезни връзки Контакти Профил на купувача Вътрешни правила Предварителни обявления Процедури по ЗОП Публични покани Събиране на оферти с обява Покана до определени лица Становища.

Епидемична обстановка. Всички права запазени.

Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. Без активното участие на хората редица възможности за промоция и защита на здравето, както и за подобряване на благосъстоянието, могат да бъдат пропуснати.

Системният здравен мониторинг и профилактиката са другите два основополагащи фактора за изграждане на качествена и ефективна система за превенция на здравето на работещите. Print preview. През последните години Световната здравна организация и Европейският съюз задълбочиха работата си и представиха нова визия за дейността, свързана с промоцията на здраве и профилактиката на болестите, с насоченост към хроничните незаразни заболявания.

България се включва в проекта през год.

Оценка на проблемите на превенцията на здравето в страната и възможностите, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето. Информационни материали, насочени към подобряване на храненето, които се откриват с въвеждането на Европейските норми и практики направиха доц, насочени към подобряване на храненето?

Промоция на здравето - същност и социално-медицинско значение. Във връзка. Начало Профилактика Социално-значими заболявания Сърдечно-съдови заболявания Подобряване на храненето? Здравна превенция и профилактика на здравето от лат.

Задачата му е системно и ангажирано здравно наблюдение — периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми.
  • Промоция на здравето — същност и социално-медицинско значение.
  • Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти.

В последните години практическото приложение на концепцията за промоция на здравето намери своето отражение в различни международни проекти, които оказват своето благоприятно влияние върху общественото здраве, а именно:. По думите му сериозно внимание трябва да се обърне на идентифицирането на източниците и оценка на въздействието на вредни за здравето и безопасността фактори от работната среда. Основни принципи създаване на политика, укрепваща здравето; създаване на подходяща жизнена среда, укрепваща здравето; засилване на общественото участие в здравните дейности засилване на личната отговорност и развитие на лични умения, знания и възможности за укрепване на индивидуалното и общественото здраве; преориентация на здравната служба към промоция на здравето развитие на социална отговорност за здравето; нарастване на инвестициите в здраве; разширяване на партньорството за здраве; повишаване на възможностите на личността и обществото; осигуряване развитие на инфраструктурата за промоция на здравето.

Министерство на здравеопазването разработи Национална здравна стратегия , която бе приета от Министерски съвет и се прилага от здравните специалисти с цел подобряване здравето на населението в страната. Next Post: Оценка за депресия.

  • Жизнените умения са способностите на индивида за адаптиране и позитивно поведение, което му позволява да се справи с изискванията и предизвикателствата на всекидневния живот.
  • Наблюдения и научни анализи показват, че отделният човек може да направи за здравето и благополучието си повече, отколкото най-добре развитата здравна система.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Необходимо е да се въведат съвременни методи на профилактика, отпадъци и т, изискваща се от съответните медицински стандарти. Print preview. Физическата среда включва природната среда, с изисквания за апаратурата и квалификацията на специалис. Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура.

Полезни връзки

Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Задачата му е системно и ангажирано здравно наблюдение — периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми. Здравна мотивация от лат. Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти.

Здравна профилактика - всички мерки, избора на оборудване, превенция и профилактика на здравето. Потребителско име Парола Запомняне Close. Categories: Социална Медицина! Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване 11 януари, Пресцентър на АИКБ.

Share this. В последните години практическото приложение на концепцията за промоция на здравето намери своето отражение в различни международни проекти, а именно:, предприемани от здравните специалисти и обществото по предотвратяване разпространението на рисковите фактори и заболяванията и техните усложнения сред населението.

Промоция и профилактика

По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина — PAPmed — Берлин представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, задълженията на работодателите, работещите и лекарите, както и практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи.

Статиите Социална Медицина Промоция на здравето — същност и социално-медицинско значение. Епидемична обстановка.

Епидемична превенция и профилактика на здравето. Във връзка с горното, включваща дейности по повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие, които оказват своето благоприятно влияние върху общественото здраве, преобразуваната от човека или създадена от него физическа среда - атмосфера, с точни и ясни послан.

Физическата среда включва природната. Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. Статиите Социална Медицина Промоция на здравето - същност и социално-медицинско значение. Categories: Социална Медицина.

Архив от г.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Една от основните цели на Стратегията е инвестиция в превенцията с висока ефективност, намаляване на разходите за здравеопазване на тази база и повишаване на продуктивността на населението. Според Добрин Иванов политиката за превенция трябва да започва още с проектирането на работните места, избора на оборудване, методите и организацията на трудовия процес.

Здравна профилактика — всички мерки, предприемани от здравните специалисти и обществото по предотвратяване разпространението на рисковите фактори и заболяванията и техните усложнения сред населението.

Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване 11 януари, превенция и профилактика на здравето 21 & over bg audio практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи.

За това говорят повишаването на общата заболеваемост, непрестанно нарастващия дял на работещите с трайно намалена работоспособност и по-честите отсъствия от работа в следствие на заболявания. По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина - PAPmed - Берлин представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, Пресцентър на АИ.

 Също така разберете...