Кръговрат на веществата в природата презентация

05.12.2019
Автор: Черимила

Show More. Многообразие на мекотелите. Благодарим за помощта!

Те се превръщат в малки парченца лед, които падат на земята като сняг или град. Монохибридно кръстосване. Талусни растения. Когато малките капчици , намиращи се в облаците, се слеят и образуват по-едри капки, те започват да падат на Земята. Обща характеристика на животните. Коментари

Така, различните биогенни елементи са в постоянна циркулация: разтварят се в континенталните повърхностни води. Връзка с Уча. Снежинките падат бавно и образуват дебела снежна покривка. Образуване на полови клетки. Размножаване при животните и човека. Ти успешно докладва този коментар.

  • Обща характеристика на клас Птици. Етапи в развитието на растенията.
  • Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Значение на водата и въздуха за живота на планетата Земя.

Аз се радвах, защото се връщах отново там, откъдето започна моето пътешествие и нямах нищо против да бъда невидима пара. Паразитни растения и растения хищници. Вход в систему. Биоразнообразие в България. Регистрирай се Регистриран си? Снежинките падат бавно и образуват дебела снежна покривка.

Как се образуват и кои са различните видове валежи?

Обща характеристика на растенията. Земната ос е мислена линия, която минава през центъра на Земята. Оплождане при животните и човека. Обща характеристика и многообразие. Част 1. Слънцето нагрява водните басейни и сушата и осигурява кръговрата на водата в природата.

Неалелни взаимодействия. Част 2. Ако не се размножаваха, живите организми щяха постепенно да изчезнат. При затопляне на времето снегът се топи и водата се влива в реките, а оттам — в морето.

Животът на растенията. Вече даде своя глас за този коментар! Периоди в развитието на животните. Полимерно и модифициращо взаимодействие. Започва да вали ГРАД. Как се размножават цветните растения и кои са основните етапи от жизнения им цикъл.

E-mail или потребителско име

Многообразие на влечугите. Генетика на пола. Развитие на: а насекоми и риби; б земноводни и влечуги; в птици и.

  • No Downloads.
  • Загрузить Войти.
  • No Downloads.
  • Разпространение и значение на бактериите и цианобактериите.

Парников ефект. Какво научих за въздуха и водата. Многообразие на мекотелите. Групиране на животните според вида на храната. Значение на гъбите. Надорганизмови равнища на организация на живата материя с Мино Караджов. Клас паякообразни.

Например слончето спира да расте, когато стане възрастен слон. Многообразие на бозайниците. Кръговрата на водата преминава и през организмите.

Полетях надолу. Emilia Glogovska. Казваме, че се превръща във водни пари. Водата в природата е в непрекъснато движение между земята и въздуха.

 Също така разберете...