Видео уроци английски език

25.02.2020
Автор: Венислав

Четиринайсети раздел. Although, In spite of, Despite.

Шести раздел Defining relative clauses. Урок 25 Време: Месеци на годината. Урок 81 Плаж: неща, които трябва да се носят. Неправилни глаголи. Фразата Used to. Урок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните. Минало просто срещу Сегашно просто.

Употреба на Any и Some. Осми раздел Полезни думи и изрази? Определители на съществителното. Урок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните! Как да си сглобим изречение. Word order.

Глаголът СЪМ в минало време. Способност, молба, разрешение. Наречия за честота в Present Simple.

Главна навигация на сайта

Prepositions of time: before, after, during, for, from Урок 4 Начало: моля и благодаря. Девети раздел Present Continuous — Сегашно продължително. Дванайсети раздел Полезни. Урок 94 Лекар: наранявания. Четвърти раздел Present Perfect. There is и There are.

  • Future in the Past. Съюзите and, but, because, or.
  • Урок 88 Почивка: основни дейности. Prepositions of place.

Ought to. Reflexive pronouns. Тринайсети раздел The Future. A lot of, a few. Дванайсети раздел Question tags. Как да си сглобим изречение. Български език.

Нови видеа с лексика и граматика

Как да напишем идеалното есе за изпита в осми клас - част 2. Ниво A1 Първи раздел Произношение. Сегашно перфектно продължително време. Урок 23 Хора: Приятели.

Урок 21 Хора: семейни отношения. Множествено число с -IES. Урок 51 Из града: населени места! Осми раздел Past Simple and Past Continuous. Conjunctions: and. Думи с неправилно множествено число.

Concrete and abstract, countable and uncountable. Връзка с Уча. Повелително наклонение.

Дните от седмицата, месеците, would. Модалните глаголи? My family. Adverbs of frequency. Present Perfect Continuous Tense. Definite and indefinite articles? Шести раздел Should.

Урок 38 Тяло: горна част на тялото. Hello and goodbye. Street directions.

Трети раздел Present Continuous. Урок 37 Тяло: лице. Concrete and abstract, countable and uncountable. A vs The.

 Също така разберете...